B6 menu

Onze dienstverlening is modulair opgebouwd. Hieronder ziet u welke service er bij elke module hoort.

B1 Boekhouding

De administratie zal worden bijgehouden met Exact Online, waardoor zowel u als wij de boekhouding kunnen bijwerken en raadplegen. Back-ups zijn geautomatiseerd en programma updates zijn gratis, evenals de helpdesk functie. Maandelijks voorziet u ons van de nodige gegevens, volgens vaste procedures en formats. Uiteindelijk is B1 de basis voor de voor u veel belangrijkere informatie uit de modules B4 en B5.

B2 Beloningen

Ook de salarisstroken verzorgen wij met Exact Online. Wij ontvangen maandelijks van u de nodige vaste persoonsgegevens en ook de variabele gegevens met betrekking tot de gewerkte uren en individuele afspraken.

B3 Belastingen

Wij verzorgen voor u alle voorkomende belastingaangiften:

        - Omzetbelasting

        - Loonbelasting

        - Inkomstenbelasting

        - Vennootschapsbelasting

        - Dividendbelasting

B4 Balans en verlies & winst

Volgens wettelijke richtlijnen stellen wij de jaarrekening voor u op. In geval van een B.V. stellen wij ook een zogenaamde publicatie jaarrekening voor u samen, die bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.

B5 Bedrijfsanalyse & Benchmark

In deze module doorgronden we maandelijks uw bedrijf. Als financiële controller van uw bedrijf analyseren we de resultaten en de financiële positie. Door vroegtijdig signalering van afwijkingen kan tijdig worden ingegrepen en bijgestuurd. We proberen u te voorzien van nuttige inzichten in uw bedrijfshuishouding, zoals de verdeling van de omzet, de marge per productgroep en hoe het resultaat zich ontwikkelt richting einde jaar in relatie tot voorgaande jaren en het budget.

Via maandelijkse bedrijfsvergelijking (ook wel benchmarking genoemd) kunt u uw financiële prestaties nog verder optimaliseren. Branchegegevens worden naast de uwe gelegd om mogelijke verbeterpunten te ontdekken. Zo wordt u dus in staat gesteld om enerzijds in de pas te blijven lopen bij uw eigen plannen, en anderzijds om gecontroleerd te groeien met uw bedrijf.

B6 Bespreking

B6 staat bij ons symbool voor de persoonlijke benadering. We komen meerdere keren per jaar de uitkomsten van de modules B1 tot en met B5 ter plaatse met u bespreken.

De boekhouding komen wij maandelijks bij u bespreken.

Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring

   © 2019 www.b6administratie.nl